Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

600,000VNĐ 399,000VNĐ

Bạn sẽ học được gì

– Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
– Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
– Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
– Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin